Czego oczekiwać od programu Prosument?

dla kogo dofinasowanie prosumentProgram Prosument jest formą dofinansowania, która została przygotowana po to, aby wspierać zarówno zakup, jak i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program został powołany do życia, aby wspierać nowe technologie OZE, jego twórcom zależało jednak również na promowaniu szeroko rozumianych postaw prosumenckich. Coraz częściej mówi się zresztą o tym, że program może mieć jeszcze jeden atut niemożliwy do zakwestionowania, ma bowiem szansę przyczynić się do rozwoju rynku tak w odniesieniu do dostawców, jak i instalatorów. Program nie jest zresztą tworzony od podstaw, pomyślano go bowiem jako rozszerzenie i kontynuacja kończącej się w roku 2014 inicjatywy o nazwie „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Wśród najbardziej charakterystycznych cech programu wskazuje się na dopłaty umożliwiające częściową spłatę kredytów bankowych, które zostały przyznane właśnie po to, aby możliwy był nie tylko zakup, ale i montaż kolektorów społecznych. Co ważne, obowiązuje to nie tylko osoby fizyczne, ale także wspólnoty mieszkaniowe. Program został pomyślany jako rozwiązanie długoterminowe wdrażane w latach 2014-2022, a budżet przeznaczony na jego realizację to około 800 milionów złotych. Sam program ma być wdrażany na kilka sposobów. Gdy w grę wchodzą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki nabór wniosków jest prowadzony przez NFOŚiGW w trybie ciągłym, program jest jednak wdrażany także za pośrednictwem banków oraz samych WFOŚiGW. Charakterystyczne jest dla niego i to, że jego beneficjentami nie muszą być wyłącznie osoby fizyczne, z możliwości takiego rozwiązania mogą bowiem korzystać również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także wspominane już jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

dotacja prosumentW ramach programu realizowany ma być zresztą nie tylko zakup i montaż tak zwanych małych instalacji OZE, ale także zakup instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. Oczywiście, same źródła ciepła także są zróżnicowane, wśród tych do 300 kWt wymienia się więc kolektory słoneczne, pompy ciepła, a w dalszej kolejności również kotły na biomasę. Gdy w grę wchodzi kogeneracja mamy z kolei do czynienia z systemami fotowoltaicznymi, mikrokogeneracją oraz małymi elektrowniami wiatrowymi, program pozwala jednak również na instalowanie instalacji łączonych znanych też jako hybrydowe. Osoby, które chcą skorzystać z programu mogą liczyć nie tylko na pożyczkę lub kredyt pokrywającą nawet sto procent kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, ale również na dotację, której wysokość może osiągać nawet dwadzieścia procent wartości inwestycji.