Panele fotowoltaiczne w programie "Prosument"

dotacja prosumentOsoby, które zastanawiają się nad wykorzystaniem w praktyce paneli fotowoltaicznych z pewnością ucieszą się, że nowa wersja programu Prosument umożliwia staranie się o dofinansowanie takiego projektu. O dofinansowanie instalacji solarnych można starać się korzystając z pośrednictwa samorządów. Zazwyczaj przyjmuje ono formę przetargów gminnych. Wiele mówi się i o tym, że już w marcu lub kwietniu 2015 roku zostanie stworzona możliwość samodzielnego wnioskowania o dofinansowanie poprzez skorzystanie z możliwości oferowane przez uczestniczące w programie banki.

Sam program budzi duże nadzieje również dlatego, że umożliwia uzyskanie dotacji w wysokości nawet czterdziestu procent wartości kosztów poniesionych na system solarny. Warto się przy tym spieszyć, wiele wskazuje bowiem na to, że już w roku 2016 wartość dofinansowania obniży się, aby osiągnąć trzydzieści procent. Prosument jest programem, który w dość istotny sposób faworyzuje panele fotowoltaiczne przygotowane do tego, aby samodzielnie produkować prąd. Wspiera również kolektory słoneczne pozwalające na uzyskanie ciepłej wody, tu jednak dotacje są znacznie niższe. Obecnie wynoszą dwadzieścia procent ich wartości, a w roku 2016 spadną do dziesięciu procent.

dla kogo dofinansowanie prosumentSamo dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup, ale także montaż nowych instalacji oraz mikroinstalacji, które wykorzystują odnawialne źródła energii nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale także ciepła i energii elektrycznej. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia zarówno z jedną instalacją, jak i z oddzielnymi instalacjami znajdującymi się w budynku. Instalacje mogą być montowane tak w budynkach jedno-, jak i wielorodzinnych, program nie nakłada bowiem żadnych ograniczeń w tym zakresie. Program wychodzi też naprzeciw osobom, które są zainteresowane wymianą istniejących już instalacji, aby zamienić je na rozwiązania nie tylko bardziej efektywne, ale również w większym stopniu przyjazne środowisku naturalnemu. Warto jednak pamiętać o tym, że o dofinansowaniu nie ma mowy, jeśli zastanawiamy się nad zakupem i montażem instalacji źródeł ciepła, a więc samej pompy ciepła albo samego promotora. Jest przy tym skierowany nie tylko do osób fizycznych.