Rodzaje modułów fotowoltaicznych

jakie są moduły fotowoltaiczneMówiąc o module fotowoltaicznym powinniśmy mieć świadomość tego, że mamy w jego przypadku do czynienia z podstawowym modułem, który umożliwia budowę elektrowni fotowoltaicznej. Jego zadaniem jest przede wszystkim zamiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przyjmującą postać prądu stałego.

Moduły fotowoltaiczne różnią się między sobą tak z uwagi na wykorzystywaną w nich technologię, jak i na budowę, dzielimy je więc przede wszystkim na cienkowarstwowe oraz klasyczne, a więc te, które wykonano z wykorzystaniem krzemu krystalicznego. Moduły z ogniw monokrystalicznych oznaczone są zazwyczaj jako MONO s-Si. Charakterystyczne jest dla nich przede wszystkim to, że tworzące moduł ogniwa zostały wyprodukowane z wykorzystaniem jednego dużego monokryształu krzemu. Ich barwa przechodzi od ciemnoniebieskiej aż po czarną, a ponieważ monokryształ w przekroju jest kołem, dla ogniw tego typu charakterystyczne okazują się zaokrąglone rogi. Baterie słoneczne tego typu posiadają szereg zalet, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wysoka sprawność oraz najniższy wskaźnik spadku nocy wraz ze wzrostem temperatury. Okazuje się jednak, że są to również rozwiązania najdroższe, jeśli przeliczamy je na wat zainstalowanej mocy.

budowa modułów fotowoltaicznychCo ciekawe, krzem monokrystaliczny jest wykorzystywany również do budowy ogniw typu HIT, znajduje przy tym zastosowanie w ogniwach, w których obie elektrody są umieszczone z tyłu. Moduły z ogniw polikrystalicznych najczęściej oznaczane są jako POLY/MULTI c-Si. Do ich produkcji wykorzystywany jest krzem polikrystaliczny, a więc taki, który wykrystalizował się przyjmując postać wielu kryształów. Ogniwa zawsze mają kształt kwadratu lub prostokąta, a choć charakteryzuje je wysoka sprawność, zawsze jest ona niższa niż ta, z którą mamy do czynienia w modułach mono. Warty podkreślenia jest także wysoki wskaźnik spadku mocy występującego w połączeniu ze wzrostem temperatury. Jest to również rozwiązanie tańsze. Inną propozycją, która zasługuje na zainteresowanie jest moduł wykonany z ogniw quasi-krystalicznych. Są to stosunkowo nowe moduły fotowoltaiczne obecne na rynku dopiero od kilku lat.