Systemy fotowoltaiczne w programie Prosument

Prosument dla fotowoltaikiOsoby fizyczne coraz częściej myślą o inwestycji w systemy fotowoltaiczne, do pewnego momentu mogło im się jednak wydawać, że podejmowana przez nie inicjatywa nie ma szans na to, aby doczekać się wsparcia. Dziś jest inaczej, okazuje się bowiem, że program Prosument w jego nowym wydaniu zwiększa nie tylko możliwość dokonania takiej inwestycji, ale również jej rentowność. Co wcale nie mniej istotne, korzystanie z niego jest możliwe nie tylko w odniesieniu do osób fizyczny, na wsparcie mogą bowiem liczyć również wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Nowy program zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że daje szansę na realne wsparcie.

Osoby, które decydują się na skorzystanie z niego mogą liczyć na dotację o wartości nawet 40 procent kredytu bankowego przeznaczonego nie tylko na zakup, ale także na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Warto się zresztą pospieszyć, już od 2015 roku wspomniana dotacja będzie bowiem wynosiła zaledwie trzydzieści procent, jest więc o co walczyć. Co ważne, kredyt występujący w połączeniu ze wspomnianą dotacją może dotyczyć nawet 100 procent kosztów kwalifikowanych wspomnianego przedsięwzięcia, choć musimy liczyć się w tym kontekście z pewnym obostrzeniem. W przypadku osób fizycznych kwota graniczna wynosi 100 tysięcy złotych, gdy zaś mówimy o wspólnotach i spółdzielniach, rośnie ona osiągając 300 tysięcy złotych. Warte podkreślenia jest też stosunkowo niskie oprocentowanie wynoszące zaledwie 1 procent w skali roku. Dość sługi jest też maksymalny okres finansowania wynoszący nawet 15 lat od momentu, w którym wypłacona została pierwsza transza kredytu. Oczywiście, wsparcie nie może być wykorzystywane w dowolny sposób.

jak wykorzystać dotacje prosumentMożna jednak sfinansować z jego wykorzystaniem nie tylko projekt instalacji, ale również dokumentację, która jest niezbędna do uzyskania pozwoleń, koncesję, zakup, montaż, odbiór, a nawet uruchomienie instalacji. Wspominamy już koszt kwalifikowany nie zawsze może być taki sam, o jego wysokości przesądza przy tym wydajność instalacji. Nie można zapominać i o tym, że nie każda instalacja może być objęta dotacją, oczekuje się od niej bowiem spełnienia szeregu kryteriów technicznych, które wcześniej zostały ustalone przez Fundusz. Na pierwszy plan wysuwa się to, że znamionowana moc instalacji nie powinna przekraczać 40 kWp, nie bez znaczenia jest jednak i to, że od modułów fotowoltaicznych wymaga się również tego, aby posiadały one jeden z kilku wymaganych certyfikatów. Warto pamiętać i o tym, że system musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia, duże znaczenie ma przy tym posiadanie przez niego dodatkowych liczników energii elektrycznej.