Technologia cienkowarstwowa w modułach

technologie w modułach fotowoltaicznychMówiąc o modułach fotowoltaicznych nie możemy nie zauważyć tego, że coraz większą popularnością cieszy się w ich kontekście technologia cienkowarstwowa. Jednym z jej najciekawszych przedstawicieli jest moduł amorficzny, dla którego charakterystyczne są bardzo cienkie ogniwa wykonane z bezpostaciowego krzemu. Gdy patrzymy na moduł, nie jesteśmy w stanie wskazać ogniw, które by się wyróżniały, tworzą one bowiem zwartą formację przybierającą barwę przechodzącą z ciemnobordowej w czarną. Moduły tego typu zwracają na siebie uwagę również dlatego, że charakteryzuje je przystępna cena, typowa jest jednak dla nich również bardzo niska sprawność, jeśli porównamy ją z tą, jaka charakteryzuje moduły z krzemu krystalicznego.

Wyróżnia je niewątpliwie bardzo niski wskaźnik spadku mocy w momencie wzrostu temperatury, okazuje się jednak, że moduły tego typu nie radzą sobie najlepiej wówczas, gdy konieczne staje się zagospodarowanie niskoenergetycznego promieniowania podczerwonego. Już choćby z tego powodu wyposaża się je w hybrydy zbudowane z połączonych w ramach jednego ogniwa warstw krzemu amorficznego i mikrokrystalicznego. Dzięki temu moduł staje się bardziej wydajny nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z dość słabym oświetleniem. Innym rozwiązaniem z tej grupy jest moduł CIGS/CIS, w przypadku którego półprzewodnikiem jest mieszanka powstająca z połączenia miedzi, indu oraz selenu. Również w tym wypadku wizualnie brak jest ogniw, które by się w jakikolwiek sposób wyróżniały, formacja przybiera przy tym zazwyczaj czarną barwę. Moduł zwraca na siebie uwagę między innymi dlatego, że jego zakup nie wiąże się z koniecznością ponoszenia zbyt dużych kosztów, jego sprawność może być jednak określana co najwyżej jako umiarkowana. Moduły tego typu dość dobrze zagospodarowują jednak niskoenergetyczne promieniowanie rozproszone. Innym modułem z tej grupy jest CdTe, w którym półprzewodnikiem jest tlenek kadmu.